www.813.net-澳门新葡亰平台游戏

湖北幼儿师范高等专科学校违纪学生处分听证记录表

时间:2018-11-01来源:学校办公室编辑:gly123点击:1956 次

听证会时间:                       听证会地点:

听证人:                           

主持人:

记录人:

姓名

 

性别

 

系别

 

班级

 

违纪事实、拟处分陈述(摘要)

 

学生陈述或申辩(摘要)

 

听证人意见

 

最后结论

 

听证人签名

 

具体参见《湖北幼儿师范高等专科学校学生受处分学生申诉管理暂行办法(试行)》分享至: